Canada cắt sữa và phô mai gần như hoàn toàn trong hướng dẫn thực phẩm