Huyện Thạch Thất: Cứu bệnh nhân vỡ tử cung, Bác sĩ được khen thưởng