Xơ vữa động mạch, Nguyên nhân và cơ chế của bệnh xơ vữa động mạch