Tóm tắt sự đồng thuận khuyến cáo trong điều trị nhiễm HP.

Image

Tóm tắt sự đồng thuận khuyến cáo trong điều trị nhiễm H pylori.

Tất cả bệnh nhân
Khuyến cáo Mức khuyến cáo

 

Chất lượng chứng cứ
1. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo liệu trình điều trị 14 ngày Mạnh Trung bình (PAC)

Rất thấp (PMBT, PAMC, PAL)

2. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo: lựa chọn liệu pháp đầu tay phải xem xét sự đề kháng sáng sinh vùng miền và tỉ lệ tiệt trừ HP ở vùng đó. Mạnh Thấp
3. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo: phác đồ truyền thống “4 thuốc có bismuth” trong 14 ngày là một lựa chọn đầu tay. Mạnh Trung bình (hiệu quả)

Rất thấp (kéo dài)

4. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo: phác đồ “4 thuốc không có bismuth” trong 14 ngày là một lựa chọn đầu tay Mạnh Trung bình (hiệu quả)

Rất thấp (kéo dài)

5. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo: hạn chế sử dụng phác đồ “3 thuốc có clarythromycin” (PAC, PMC) trong 14 ngày) ở những vùng có tỉ lệ đề kháng clarithromycin thấp (<15%) hoặc đã được chứng minh tỉ lệ tiệt trừ HP cao (>85%). Mạnh Trung bình (hiệu quả)

Thấp (hạn chế)

6. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo KHÔNG sử dụng “phác đồ 3 thuốc có levofloxacin” (PAL) như một liệu pháp đầu tay Mạnh Rất thấp
7. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo KHÔNG sử dụng “phác đồ nối tiếp 4 thuốc không có bismuth” (PA sau đó PMC) như một liệu pháp đầu tay. Mạnh Trung bình
Tiền sử thất bại
8. Đối với bệnh nhân đã thất bại trong tiệt trừ HP trước đó, khuyến cáo: phác đồ truyền thống “4 thuốc có bismuth” trong 14 ngày là một lựa chọn cho phác nối tiếp. Mạnh Thấp
9. Đối với bệnh nhân đã thất bại trong tiệt trừ HP trước đó, đề nghị: phác đồ chứa levofloxacin trong 14 ngày là một lựa chọn cho phác đồ nối tiếp Khuyến cáo có điều kiện Thấp
10. Đối với bệnh nhân đã thất bại trong tiệt trừ HP trước đó với phác đồ chứa clarythromycin, khuyến cáo KHÔNG sử dụng liệu pháp chứa clarithromycin như một phác đồ nối tiếp Mạnh Thấp
11. Đối với bệnh nhân đã thất bại trong tiệt trừ HP trước đó với phác đồ chứa levofloxacin, khuyến cáo KHÔNG sử dụng liệu pháp chưa levofloxacin như một phác đồ nối tiếp. Mạnh Thấp
12. Đối với bệnh nhân đã thất bại trong tiệt trừ HP trước đó, khuyến cáo KHÔNG sử dụng ‘phác đồ nối tiếp 4 thuốc không bismuth” (PA sau đó PMC) như một lựa chọn cho phác đồ nối tiếp. Mạnh Thấp
13. Khuyến cáo hạn chế sử dụng liệu pháp chứa rifabutin cho những trường hợp có ít nhất 3 khuyến cáo đã thất bại. Mạnh Thấp
Phác đồ bổ sung
14. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo KHÔNG thêm thường quy men vi sinh vào liệu trình điều trị để giảm biến cố có hại. Mạnh Thấp
15. Đối với bệnh nhân nhiễm HP, khuyến cáo KHÔNG thêm men vi sinh vào liệu trình điều trị để tăng tỉ lệ tiệt trừ Mạnh Thấp

CHÚ Ý: nhóm ý kiến đồng thuận này cho thấy rằng thiếu bằng chứng hỗ trợ hoặc bác bỏ về tính hiệu quả của PAMC như một lựa chọn thứ 2. Vì thế, không thể khuyến cáo hay chống lại liệu pháp này như một liệu pháp giải thoát. Tương tự, nhóm cũng cho thấy rằng thiếu bằng chứng khuyến cáo hay chống lại liệu pháp kép liều cao với PPI và Amoxicilin.

Từ viết tắt:

PAC :     PPI + Amoxicilin + Clarithromycin

PBMT:    PPI + Bismuth + Metronidazol + Tetracyclin

PAMC:   PPI + Amoxicilin + Metronidazol + Clarithromycin

PAL:       PPI + Amoxicilin + Levofloxacin

PMC:      PPI + Metronidazol + Clarithromycin

PA:          PPI + Amoxicilin

Image

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top