Bệnh Thận Mãn Tính 2017

Bệnh thận mãn tính (CKD) - hoặc suy thận mãn tính (CRF), như nó được sử dụng trong thuật ngữ - là một thuật ngữ bao gồm tất cả các mức độ suy giảm chức năng thận, từ nguy cơ bị tổn thương - thông qua suy thận mãn tính...