sốc nhiễm khuẫn

Sốc nhiễm khuẫn là gì

SỐC NHIỄM KHUẨN I. ĐẠI CƯƠNG Hội thảo các thầy thuốc lồng ngực Hoa Kỳ/ Hội y học săn sóc tích cực (ACCP/SCCM) đã thống nhất đưa ra các định nghĩa mới. Nhiễm khuẩn (sepsis): tình trạng viêm nhiễm với sốt, tăng bạch cầu, nhịp tim và thở nhanh nguồn gốc từ nhiễm khuẩn. Nhiễm …

Sốc nhiễm khuẫn là gì Read More »