hướng dẫn mới tăng huyết áp 2017

Hướng dẫn mới Tăng Huyết áp 2017: Các Con số quan trọng

Khoảng một tuần trước Lễ Tạ ơn, Viện Tim Mạch Hoa Kỳ (ACC) và Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ (AHA) đưa ra những hướng dẫn mới cho huyết áp cao hay tăng huyết áp, người Mỹ 46%  vượt quá ngưỡng cho những gì được coi là an toàn. Theo hướng dẫn cũ, chỉ có 1 trong 3 người Mỹ trưởng …

Hướng dẫn mới Tăng Huyết áp 2017: Các Con số quan trọng Read More »