Cơ chế hội chứng Wolff-Parkinson-White

Cơ chế hội chứng Wolff-Parkinson-White Sự dẫn truyền bình thường từ tâm nhĩ đến tâm thất xảy ra thông qua nút AV (nơi xảy ra sự chậm trễ nhỏ sinh lý) và hệ thống His-Purkinje kết quả là một khoảng PR thông thường và phức tạp QRS hẹp. Trong hội chứng WPW, do sự chậm …

Cơ chế hội chứng Wolff-Parkinson-White Read More »