Nhịp Tự Thất Gia Tốc

Accelerated Idioventricular Rhythm (AIVR) hiểu theo nghĩa tiếng việt Nhịp Tự Thất Gia Tốc Bối cảnh Nhịp Tự Thất Gia Tốc (AIVR) lần đầu tiên được mô tả bởi Thomas Lewis vào năm 1910. AIVR được định nghĩa là nhịp thất với ít nhất 3 lần liên tiếp, có tần số 40-120 bpm. Tỷ lệ chồng …

Nhịp Tự Thất Gia Tốc Read More »