bệnh thận mãn

Bệnh Thận Mãn Tính 2017

Bệnh thận mãn tính (CKD) – hoặc suy thận mãn tính (CRF), như nó được sử dụng trong thuật ngữ – là một thuật ngữ bao gồm tất cả các mức độ suy giảm chức năng thận, từ nguy cơ bị tổn thương – thông qua suy thận mãn tính nhẹ, trung bình và nặng. …

Bệnh Thận Mãn Tính 2017 Read More »