Bệnh Thận Mãn Tính 2017

Bệnh thận mãn tính (CKD) – hoặc suy thận mãn tính (CRF), như nó được sử dụng trong thuật ngữ...

Đọc thêm