Hiện tượng Ashman

Hiện tượng Ashman

Hiện tượng Ashman là một dẫn điện thất thường do thay đổi chu kỳ QRS chu kỳ.

Năm 1947, Gouaux và Ashman báo cáo rằng trong rung nhĩ, khi một chu kỳ tương đối dài được theo sau bởi một chu kỳ tương đối ngắn, nhịp với một chu kỳ ngắn thường có block nhánh nhánh bên phải (RBBB). Điều này gây ra nhầm lẫn về chẩn đoán với ngoại tâm thu (PVCs). Nếu xảy ra một sự đột phá đột ngột của chu kỳ QRS, xung tiếp theo với chu kỳ chu kỳ bình thường hoặc ngắn hơn có thể được thực hiện bất thường.

Sinh lý bệnh

Hiện tượng ashman là một bất thường dẫn điện nội thất gây ra bởi sự thay đổi nhịp tim. Điều này phụ thuộc vào những ảnh hưởng của tỷ lệ đối với tính chất điện sinh lý của tim và có thể được điều chế bởi sự bất thường về trao đổi chất và điện giải và ảnh hưởng của thuốc.

Sự dẫn sai không phụ thuộc vào khoảng thời gian phản ứng tương đối của các thành phần của hệ thống dẫn xa với nút tâm thất. Thời kỳ trơ phụ thuộc vào nhịp tim. Thời gian hoạt động điện thế thay đổi với khoảng R-R của chu kỳ trước. thời gian tác động ngắn hơn có liên quan đến khoảng R-R ngắn và thời gian kéo dài hoạt động điện thế kéo dài với khoảng R-R dài. Một chu kỳ dài hơn kéo dài thời gian trơ tiếp theo, và, nếu một chu kỳ ngắn hơn theo sau, kết thúc nhịp nó có thể sẽ được tiến hành khác thường.

Kết quả của dẫn truyền lệch hướng khi một sung trên thất phát đến hộ thống bó His khi một nhánh của nó vẫn còn trong thời kì trơ tương đối hoặc tuyệt đối. Điều này dẫn đến dẫn truyền chậm hoặc bị chặn thông qua nhánh bó này và sự khử hóa chậm bởi các cơ thất, gây ra một block nhánh ( QRS rộng ) trên ECG, trong trường hợp không có bệnh lý bó nhánh. RBBB phổ biến hơn nhánh bó trái (LBBB) bởi vì thời gian thời kì trơ lâu hơn của nhánh bó bên phải.

Dịch tễ học

Không có biến thể địa lý xảy ra. Hiện tượng Ashman có liên quan đến bệnh lý cơ bản và là một phát hiện ECG thông thường trong thực hành lâm sàng.

Tử vong: Hiện tượng Ashman đơn giản chỉ là biểu hiện điện tâm đồ của tình trạng cơ bản, do đó, tỷ lệ bệnh tật và tử vong liên quan đến tình trạng cơ bản.

Phát hiện Pulse có thể bao gồm nhịp tim bất thường, nhịp tim nhanh, và / hoặc nhịp đập của nhịp tim trong rung nhĩ.

Nguyên nhân

Các điều kiện gây ra một khoảng thời gian thay đổi của thời gian thời kì trơ của nhánh bó hoặc mô vách gây hiện tượng Ashman. Những điều kiện này thường gặp trong rung tâm nhĩ, nhịp tim nhĩ thất, và nhĩ thất.

Chẩn đoán cân nhắc

Hiểu được hiện tượng Ashman rất hữu ích trong việc phân biệt các rối loạn phức tạp rộng của nguồn gốc tâm thất nhịp nhanh trên thất với tiên lượng vì tiên lượng và điều trị các tình trạng này là khác nhau.

Một xung nhịp trên thất với sự dẫn truyền lệch hướng dễ nhầm với ngoại tâm thu và một loạt các xung nhịp trên thất liên tiếp được thực hiện có thể là nhịp nhanh thất.

Kích thích sớm như Wolf-Parkinson-White cũng nên được xem xét trong chẩn đoán phân biệt hiện tượng Ashman. Điều quan trọng là chẩn đoán và điều trị bệnh phù hợp với hiện tượng Ashman cũng như chẩn đoán nhịp nhanh thất.

Chẩn đoán

ECG 

Hiện tượng Ashman được chẩn đoán sử dụng ECG (12 chuyển đạo), Trong những trường hợp khó khăn, các nghiên cứu về điện sinh lý được yêu cầu để xác định liệu loạn nhịp từ trên nhất hay tại thất.

Hiện tượng Ashman
Ashman trong 12 chuyển đạo hoặc 15 chuyển đạo theo sau một chu kỳ R-R phức tạp sớm và dài. Nhịp cơ bản là rung nhĩ

Tiêu chuẩn Fisch để chẩn đoán hiện tượng Ashman như sau:

  • Một chu kỳ tương đối dài ngay trước chu kỳ chấm dứt bởi phức hợp QRS bất thường: Một khoảng ngắn dài ngắn còn có thể bắt đầu của dẫn sai lêch. Sự sai lệch có thể là LBBB và RBBB hoặc cả hai ngay cả khi xuất hiện ở một bệnh nhân.
  • Hình dạng RBBB lẹch hướng so với hướng bình thường của vector QRS ban đầu: Sự che dấu kéo dài dẫn truyền lệch hướng sao cho đạt được nhịp trên thất có QRS rộng.
  • Dẫn truyền lệch hướng không đồng đều của phức hợp QRS
  • Thiếu nghĩ bù hoàn toàn (không bao giờ nhìn thấy trong rung nhĩ)

Hình thái QRS là đầu mối hữu ích nhất trong việc phân biệt giữa một nguồn trên thất và từ thất  của các phức hợp QRS rộng. Các đặc điểm hình thái  nguồn gốc tâm thất của phức hợp rộng QRS như sau:

  • Hình thái LBBB với lõm hoặc gập trong các đầu V1 hoặc V2 Ashman Phenomenon
  • Hình thái học RBBB  với một pha R, QRS hai pha, hoặc rSR ‘(tức là “tai thỏ”) trong V1
  • Dạng QS ở V6
  • Thời gian QRS dài hơn 140 ms trong hình thái RBBB một pha và thời gian QRS dài hơn 160 ms trong hình thái LBBB
  • Khoảng R-S dài hơn 100 ms trong chuyển đạo trước ngực
  • Trục điện tim lệch trái

Điều trị

Không cần điều trị. Chỉ điều trị khi có bệnh tim riêng biệt

Bệnh Học | Trang chủ

Image

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top