ECG là gì, Tế bào cơ tim, Khử cực cơ tim | ECG Phần 1