Viêm hạch mạc treo

Viêm hạch mạc treo là gì Viêm hạch mạc treo tiếng anh là Mesenteric Lymphadenitis, đề cập đến tình trạng viêm không đặc hiệu tự giới hạn của các hạch bạch huyết mạc treo ruột và được coi là có nếu phát hiện thấy một đám ba hạch bạch huyết trở lên, mỗi hạch có