ECG là gì, Tế bào cơ tim, Khử cực cơ tim | ECG Phần 1

ECG LÀ GÌ? Điện tâm đồ (ECG) là bản ghi hoạt động điện được tạo ra trong và sau khi kích hoạt các bộ phận khác nhau của tim. Nó được phát hiện bởi các điện cực gắn vào da. ECG cung cấp thông tin về: Tần số tim hoặc nhịp tim Vị trí của …

ECG là gì, Tế bào cơ tim, Khử cực cơ tim | ECG Phần 1 Read More »