Viêm hạch mạc treo có nguy hiểm không

Viêm hạch mạc treo có nguy hiểm không?

Viêm hạch mạc treo là gì Viêm hạch mạc treo là tình trạng viêm của các hạch bạch huyết màng treo ruột và được coi là hiện diện nếu một cụm gồm ba hoặc nhiều hạch bạch huyết, mỗi lần đo 5 mm trở lên, được phát hiện ở mạc treo dưới bên phải. Quá …

Viêm hạch mạc treo có nguy hiểm không? Read More »