Tháng Năm 30, 2018

Sử dụng rượu và thuốc trong khi mang thai

Điều gì có thể xảy ra nếu tôi uống rượu hoặc thuốc trong khi mang thai? Uống rượu hoặc uống một số loại thuốc trong khi […]
Tháng Năm 28, 2018

ATP4 Rối loạn lipid máu | Liệu pháp statin cho bệnh nhân rối loại lipid

American college of cardiology (ACC) và American Heart Association (AHA) kết hợp với National Heart, Lung and blood institute (NHLBI) đã đưa ra 4 khuyến cáo […]
Tháng Năm 14, 2018

Đánh giá đau | Thang điểm đau | Hướng dẫn đánh giá đau

Cơ bản đánh giá đau Để đánh giá đau một cách rõ ràng và chính xác thì cần phải chẩn đoán đúng và xác định được […]