Creatinine là gì

Creatinine | Xét nghiệm giải thích kết quả Creatinine

Creatinine là gì Creatinine là một phân tử chất thải hóa học được tạo ra từ sự trao đổi chất của cơ. Creatinine được tạo ra từ creatine, một phân tử có tầm quan trọng lớn đối với sản xuất năng lượng ở cơ. khoảng 2% creatine của cơ thể được chuyển thành creatinine mỗi ngày. Creatinine được …

Creatinine | Xét nghiệm giải thích kết quả Creatinine Read More »